Artykuły sponsorowane

Co to jest artykuł sponsorowany?

Artykuł sponsorowany to tekst publikowany odpłatnie w prasie lub internecie zawierający treści informacyjno-promocyjne. Ma on na celu wywołanie określonej reakcji czytelnika, pożądanej z punktu widzenia firmy, która zleca jego napisanie.
To tekst perswazyjny, zawierający treści wartościowe merytorycznie, ale uzupełnione przekazem lekkim, łatwym w odbiorze i ciekawym dla czytelnika.
Artykuł sponsorowany daleki jest od nachalnej reklamy. Oprócz dawki solidnej wiedzy, ma zaciekawić, rozbawić, wywołać pozytywne emocje i skojarzenia.

Dlaczego warto go wykorzystywać w promocji firmy?

– siła artykułu sponsorowanego jest znacznie większa niż typowej reklamy,

bo daje odbiorcy coś więcej niż krótki, reklamowy spot: informuje o zaletach nowego produktu, innowacyjnej technologii, podpowiada jakimi kryteriami kierować się podczas dokonywania wyborów konsumenckich. Artykuł sponsorowany daje czytelnikowi użyteczną treść.

– jest sposobem na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,

bo koncentruje się na wydarzeniach i informacjach dodających firmie prestiżu. Poprzez udostępnienie rzetelnej, fachowej wiedzy, buduje ekspercki wizerunek organizacji i relacje z rynkiem oparte na profesjonalizmie.

Jak to robić skutecznie?

– planowanie w czasie:

emisja artykułu sponsorowanego ma ścisły związek z działalnością firmy. Dobre momenty na taką publikację to wprowadzenie na rynek nowego produktu, zdobycie nagrody lub certyfikatu, udział w akcji społecznej lub finał kampanii promocyjnej z udziałem klientów. Artykuł sponsorowany to nie koło ratunkowe w obliczu topnienia zamówień i spadku przychodów. Przeciwnie, należy planować emisje również w okresach prosperity.

– właściwe media:

wybór nośnika informacji (często także jego zasięgu) uzależniony jest od specyfiki firmy, branży, celów jakie ma spełnić tekst sponsorowany oraz reakcji, jaką ma wywołać.

– profesjonalizm:

treść artykułu musi być dopasowana do potrzeb potencjalnych klientów i skierowana do odpowiedniej grupy docelowej, a to wymaga właściwego warsztatu pisarskiego i marketingowego podejścia. Artykuł sponsorowany nie może być przesycony pochwałami, zawierać przesadnie „ukwieconych” sformułowań i elementów propagandy. Mimo komercyjnego charakteru, nie może być pozbawiony obiektywizmu. Powinien być uzupełniony właściwie dobraną ilustracją: zdjęciem lub infografiką.

Efekt?

Dobrze napisany artykuł sponsorowany oraz właściwie zaplanowana publikacja przekłada się na wzrost zainteresowania firmą, marką, produktem lub usługą i umożliwia skuteczne zdobywanie klientów.

Sprawdź jak to działa!
SIGNUM. Teksty. Fotografie. Infografiki. Planowanie mediów.